Opiskelija osallistuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti asiakaspalvelukoulutukseen ja parantaa siten mahdollisuuksiaan työllistyä alueen kasvavan palveluliiketoiminnan palveluksessa. Koulutuksen tavoitteena on auttaa yrityksiä ja työnhakijoita löytämään toisensa. Koulutus antaa myös mahdollisuuden hakeutua liiketalouden ammatillisiin opintoihin. Suoritettuja opintoja sekä saavutettua osaamista voidaan hyödyntää tulevissa opinnoissa. Koulutus antaa myös valmiudet pop-up -yrittäjyyteenEach student will have personal study plan to customer service studies according to which he/she will improve possibilities to employ in the growing service industry of the area. Aim is to link companies and job seekers. The education helps to seek in vocational business studies and the skills gained can be beneficed in future studies. Course will give preparedness to pop-up entrepreneurship.